6°C bewolkt, windkracht 4, Geschikt roeiweer Inloggen

 

WEDSTRIJDCOACHING

Om het wedstrijdroeien op de D.S.R. in goed banen te leiden wordt de Commissaris Wedstrijdroeien ondersteund door een groep mensen die advies geven omtrent wedstrijdroeien: Het Presidium. In deze commissie nemen veelal oud-wedstrijdroeiers of -coaches, een toproeier en oud-Commissarissen Wedstrijdroeien en Materieel plaats.

 

De taken van het Presidium

Het Presidium brengt advies uit naar het bestuur betreffende: Wedstrijdroeien in het algemeen, profcoaching en bootverdelingen.

Daarnaast brengt het Presidium advies uit naar de coachvergadering betreffende intrainingname van wedstrijdroeiers.

Bij deze taken staan doelen en prestaties van ploegen, aanwas en doorstroom van wedstrijdroeiers en ontwikkeling van profcoaching op de D.S.R. centraal in het advies.

 

Leden van het Presidium

Justin Thé

Voorzitter

Johannes van Tienhoven

Coördinator Licht

Jip Pluim

Coördinator Zwaar

Peter Wiersum

Coördinator Top

Floor Harms

Coördinator Dames

Julian von der Goltz

Commissaris Wedstrijdroeien

Martine van der Lelij

Commissaris Materieel

 

Testen en percentages

Gedurende het voorseizoen vinden er verschillende testmomenten plaats. Deze zijn opgezet om een indicatie te kunnen geven wat de prestaties van een ploeg zijn gedurende het komende seizoen.

Tijdens deze testen krijgt iedere ploeg een individuele streeftijd mee die aansluit bij het boottype en het veld waarin gestart wordt.

De streeftijden zijn gebasseerd op afstanden van 2 kilometer, maar niet elke test wordt over die afstand gevaren. De geroeide tijden worden omgerekend naar een equivalente 2 kilometer tijd en vervolgens wordt de tijd uitgedrukt als percentage: (streeftijd/geroeide tijd)*100%. Hierbij leidt sneller varen dus tot  een hoger percentage. Omdat deze percentages erg weersafhankelijk zijn, wordt er een correctie gedaan: Het gemiddelde van alle geroeide percentages die dag wordt van de individuele percentages afgehaald. Zo ontstaat een verdeling van percentages rond de 0%, waarbij snelle roeiers hierboven zitten (positief varen) en de langzame roeiers hieronder zitten (negatief varen.

 

Intrainingsname

Voor het Presidium, de coaches en het bestuur zijn de testen (kersttest en intrainingstest) belangrijke meetmomenten. Ploegen die op de Kerst- of Intrainingstest ten opzichte van het gemiddelde percentage buiten de norm (-3%) varen zijn bespreekgevallen en zullen worden voorgelegd aan de coachvergadering die vervolgens beslist over intrainingname.

 

Bootverdeling:

Tijdens de testen worden alle wedstrijdploegen niet alleen getest ten opzichte van hun doelen voor het seizoen. Aan de hand van de percentages worden ook prestaties vergeleken om te bepalen in welke boten men vaart. 

Later in het seizoen gelden prestaties op wedstrijden voor welke botenmen toegewezen krijgt, maar zijn ook uitzendingen, status en potentie factoren waar rekening mee gehouden wordt bij een boottoewijzingsadvies.

  

Profcoaching:

Sinds 2005 is er door middel van de Club van 100 een meer structurele basis gelegd voor de financiering van profcoaching op de D.S.R. Proteus-Eretes.

 

Al enkele jaren wordt er profcoaching ingezet op de eerstejaarsploegen binnen de vereniging. Hier wordt de basis gelegd; je hebt te maken met beginnende roeiers en veel onervaren coaches.

Door met behulp van profcoaching vele coaches op te leiden en de eerstejaarssectie een solide basis aan roeitechniek meegeven, wordt nagestreefd een grote groep roeiers te hebben die door willen groeien binnen de roeisport en coaches die dat kunnen faciliteren. Hierbij heeft de profcoach een adviserende rol binnen de coachkaders zodat de coaches zichzelf kunnen blijven ontwikkelen en is de profcoach ervoor om de coaches te begeleiden bij hun coachwerkzaamheden. Daarnaast werkt de profcoach, samen met de coachkaders, aan het verbeteren van de roeitechniek van de verschillende ploegen.

 

Coaching per ploeg:

Elke ploeg of trainingsgroep heeft zijn eigen coachkader. Een groep enthousiaste Proteërs die tijd vrij maakt om op vrijwillige basis een ploeg  of trainingsgroep naar een hoger niveau te coachen. Veelal bestaan de coachkaders uit 4-6 Proteërs waarvan de meesten zelf wedstrijd geroeid hebben. De coaches fietsen tijdens trainingen mee langs de kant, zorgen voor de trainingsschema’s van de wedstrijdroeiers, maar zijn tevens begaan met het wel en wee van de roeiers om tijdens het seizoen zoveel mogelijk mooie prestaties neer te kunnen zetten.